top of page

Ung sommerjobb nye oppdateringer om arbeidsopplæring

Tiltaket Ung sommerjobb er en fin ordning som næringslivet har hatt god nytte av i mange år.

Næringslivet er svært positive til å ta imot ungdom fra Kautokeino inn i sine bedrifter og ha de i sommerjobb.
Unge og nye arbeidstakere hos Kautokeino bedriftene


Bedriftene har ikke nok kapasitet til å gi tilfredsstillende opplæring før arbeidsforholdet

starter og dermed vil et slikt tiltak være kjærkomment, sier leder i GES, som sier tilbakemelding fra bedriftene på dette har vært over flere år.


For at begge parter skal få mest mulig nytte av å ha unge i jobb ser næringslivet at

det er nyttig at det blir tilbudt opplæring til ungdommene som skal kanskje for første gang i betalt arbeid med arbeidskontrakt.


Kurs og opplæring med fokus på rettigheter og plikter.


Vi har jobbet i noen år med å få til et kurs for unge og nye i arbeidslivet. Det skal være en innføring i hva som skjer i arbeidslivet. Et forberedende kurs for å få en best mulig start som arbeidstaker. - Våre bedrifter har sett opp gjennom årene at det er veldig nytt for unge mennesker å komme i arbeid, og det hadde vært fint for unge å fått et forberedende kurs for ungdommen. NAV og Kautokeino kommune planlegger å avholde kurs før sommerjobbperioden starter.


Skal du på din første jobb og møte din første arbeidsplass, så vil kurset være svært relevant for deg.

Eksempler til temaer; hva forventes av arbeidsgiver, innhold i arbeidsavtale, arbeidstider,

hvordan opptre på vegne av arbeidsgiver, hvordan de skal gjøre arbeidet, arbeidslivets

plikter og rettigheter etc.


(Nemotec har mange unge i arbeid, og har tatt imot sommerjobbere tidligere)


Så med dette håper GES og de som tar imot nye arbeidstakere til sin første jobb at de vil komme på kurset.


Sted og tid vil annonseres snart. (Frist for å søke om sommerjobb var 7.5.2023)


48 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

댓글


bottom of page