top of page

ons. 15. nov.

|

Kautokeino

Innspillsmøte om næringsvennlig kommune

Er du opptatt av bolyst? Er du frustrert etter møter med kommunen? Da kan du komme å fortelle hvordan Kautokeino kommune kan bli en god vertskommune for næringslivet.

Billetter er ikke på salg
Se andre arrangementer
Innspillsmøte om næringsvennlig kommune
Innspillsmøte om næringsvennlig kommune

Tid og sted

15. nov. 2023, 17:30 – 19:30

Kautokeino, Biedjovággeluodda 2, 9520 Kautokeino, Norge

Om arrangementet

Nå starter det et viktig arbeid med å utvikle planene for at Kautokeino kommune skal bli en mer næringsvennlig kommune. Kommunen ønsker å være en næringsvennlig organisasjon som legger til rette for de muligheter for næringsutvikling som kommunen har. (Mer info Invitasjon til innspillsmøte - Kautokeino kommune (suohkan.no), påmelding kreves).

Kautokeino kommune har nådd en viktig milepæl i sitt arbeid med å bli en mer næringsvennlig kommune. Etter vellykket gjennomføring av "Forstudie næringsvennlig Kautokeino kommune" i 2022, går kommunen nå videre til et forprosjekt i 2023. Dette prosjektet har som mål å utvikle planer for å forbedre kommunens næringsvennlighet i samarbeid med det lokale næringslivet.

Forstudien ble gjennomført i tråd med Innovasjon Norges program for kommuner i omstilling og involverte en digital spørreundersøkelse rettet mot næringsliv, ansatte og politikere. Basert på funnene i forstudien, ble flere forbedringsområder identifisert. Disse inkluderer revisjon av kommunens planverk, etablering av møteplasser for informasjonsdeling og behovsavklaring mellom kommunen og næringslivet, samt styrking av kommunens vertskapsrolle for næringslivet og forbedring av bolyst.

Nærings og arbeidslivet i Kautokeino kommune inviteres derfor til et åpent innspillsmøte/workshop, hvor vi blant annet skal jobbe med spørsmålene:

  • Hvordan kan vi skape bedre bolyst i kommunen?
  • Hvordan kan vi bedre dialog mellom næringsliv og kommunen?
  • Hvordan kan vi være en god vertskommune for bedrifter?

Det er avgjørende med innspill og tilbakemeldinger fra nærings og arbeidslivet for å sammen kunne finne de gode løsningene.

PÅMELD DET PÅ DENNE LINKEN:

Påmelding innspillsmøte Kautokeino kommune (office.com)

Dele dette arrangementet

bottom of page