top of page

BLI MEDLEM

Våre medlemsbedrifter finner du i ulike bransjer, scroll ned for å se de. Bedrifter spenner fra alt fra oppstartbedrifter til veletablerte bedrifter. Sammen bidrar våre lokale bedrifter i Kautokeino til å styrke næringslivet og dets utvikling, og vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i Guovdageainnu ealáhussearvi! Scroll helt ned for å melde deg inn.

Green Juices

Fem gode grunner til å bli medlem....

 1. Samarbeid og samskapning: Ved å bli med i næringsforeningen får bedriften muligheten til å delta i samarbeidsprosjekter og samskaping med andre bedrifter i lokalsamfunnet. Dette kan føre til synergier, nye ideer og innovasjon som kan gi bedriften konkurransefortrinn. 

 2. Tillit og forutsigbarhet: Næringsforeningen fungerer som en plattform for bedrifter å bygge tillit og skape forutsigbarhet mellom hverandre. Gjennom nettverksbygging og utveksling av erfaringer kan bedriftene få innsikt i hva som fungerer godt og hva som kan forbedres, og dermed skape en mer stabil og trygg forretningsvirksomhet

 3. Kommunikasjon: Foreningen legger til rette for økt kommunikasjon mellom bedriftene og kommunen. Dette gjør det mulig for bedriftene å uttrykke sine behov og ønsker, samtidig som kommunen kan kommunisere aktuelle tiltak og beslutninger som kan påvirke næringslivet. God kommunikasjon bidrar til at bedriftene blir hørt og får en stemme i lokalsamfunnet.

 4. Bolysttiltak i bygda: Næringsforeningen bidrar til å skape et attraktivt og levende næringsmiljø som kan bidra til økt bolyst. Dette kan inkludere tiltak som aktiviteter og arrangementer i lokalsamfunnet, felles markedsføring av bygda og deling av ressurser og kompetanse. Bedrifter som er en del av næringsforeningen kan dermed være med på å styrke lokal identitet og skape et godt sted å bo og jobbe.

 5. Motivasjon, ekspansjon og kompetanseheving: Gjennom næringsforeningen får medlemmene tilbud om ulike motiverende tiltak og aktiviteter. Dette kan inkludere faglige oppdateringer og kompetanseheving, nettverksmøter med inspirerende foredragsholdere, og muligheter for ekspansjon og vekst gjennom samarbeid og samarbeidsprosjekter. Medlemskapet kan dermed gi bedriftene en ekstra motivasjonsfaktor til å drive virksomheten videre, utvide og utvikle seg.

VÅRE MEDLEMMER

Ailo Matki & Tourist AS

 • Instagram
 • Facebook

Arctic Motell

 • Instagram
 • Facebook

Ávži design

 • Instagram
 • Facebook

Design Marja Susanne

 • Instagram
 • Facebook

HeaTech AS

 • Instagram
 • Facebook

Ida Halvorsen dagligvare AS

 • Instagram
 • Facebook

Juhls Silvergallery AS

 • Instagram
 • Facebook

Nils Aslak Triumf Busser

 • Instagram
 • Facebook

Maritex Gávpi AS

 • Instagram
 • Facebook

Nils Rune Eira Transport

 • Instagram
 • Facebook

Sagedal tegning
og terapi 

 • Instagram
 • Facebook

Rieban Music from Sapmi AS

 • Instagram
 • Facebook

Pit Stop Cafe & Restaurant AS

 • Instagram
 • Facebook

Kautokeino sport og fritid

 • Instagram
 • Facebook

Spa Therapist Kautokeino

 • Instagram
 • Facebook

Ábas - Kautokeino frivilligsentral

 • Instagram
 • Facebook

Arctic Urbi AS

 • Instagram
 • Facebook

Coop Jernvare

 • Instagram
 • Facebook

Duottar Camping

 • Instagram
 • Facebook

Forest People

 • Instagram
 • Facebook

Jon Evald Hætta

 • Instagram
 • Facebook

Gerlinde Thiessen

 • Instagram
 • Facebook

Inga Marja Sarre AS

 • Instagram
 • Facebook

Nor-Skog AS

 • Instagram
 • Facebook

Puls Sko & Klær

 • Instagram
 • Facebook

Muorra AS

 • Instagram
 • Facebook

Kautokeino Sølvsmie

 • Instagram
 • Facebook

Gaup elektro AS

 • Instagram
 • Facebook

Guovdageainnu Lagasradio AS

 • Instagram
 • Facebook

Thon Hotel Kautokeino

 • Instagram
 • Facebook

Viddas Veidemann AS

 • Instagram
 • Facebook

Arctic Lavvo AS

 • Instagram
 • Facebook

City Veiservice

 • Instagram
 • Facebook

Čiŋat

 • Instagram
 • Facebook

DigForsk AS

 • Instagram
 • Facebook

Furulys Bilservice AS

 • Instagram
 • Facebook

Kautokeino Rein AS

 • Instagram
 • Facebook

Nemo Tec AS

 • Instagram
 • Facebook

Marit G.Bongo

 • Instagram
 • Facebook

Kautomaskin AS

 • Instagram
 • Facebook

Fysiovakuum

 • Instagram
 • Facebook

Rein Styrke AS

 • Instagram
 • Facebook

Stealli AS

 • Instagram
 • Facebook

Frisørstua

 • Instagram
 • Facebook

Finnmark Rein

 • Instagram
 • Facebook

Tømrer & Murer
Sara-Tohn AS

 • Instagram
 • Facebook

Øverli Regnskap AS

 • Instagram
 • Facebook

MEDLEMSSKAP

Registrer bedriftens medlemskap i næringsforeningen ved å fylle feltene nedenfor.

Informasjon om bedriften

Kontaktperson

Takk for innsending!

GUOVDAGEAINNU EALÁHUSSEARVI

 • GES skal arbeide for å skape gode rammevilkår for næringslivet i kommunen. Vi ønsker å ha en overordnet rolle lokalt som samarbeidspartner og interesseorganisasjon og høringsinstans for næringsliv.

 • GES vil arrangere kurs og møter med aktuelle temaer for næringslivet

 • GES vil skape arrangementer som fremmer næringslivet og øker salget

MEDLEMSSKAP

Støttemedlemmer

Mindre bedrifter

(1-2 ansatte)

Større bedrifter

(flere enn 2 ansatte)

halv pris

Kr. 500

Kr. 1000

bottom of page